Ruský zbrojní průmysl

Název práce: Ruský zbrojní průmysl
Autor(ka) práce: Anisimova, Alina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Sato, Alexej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Úvod 1. část Klasifikace zbraní: ? Dle účelu ? Dle druhu vojska 2. část Export ruských zbraní. Hlavní exportéři. 3. část Ocenění postavení Ruska na světovém vojenském trhu na základě popsaných údajů v předešlých kapitolách. Závěr, prezentace výsledků.
Klíčová slova: Export ruských zbraní; Zhodnocení; Klasifikace zbraní
Název práce: Russian arms industry
Autor(ka) práce: Anisimova, Alina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Sato, Alexej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
1st part Classification of Weapons: ? By purpose ? By type of troops Part 2 Export of Russian weapons. Major exporters. 3rd part Appreciation of Russia's position on the world military market based on the information described in the previous chapters. Conclusion, presentation of results.
Klíčová slova: Classification of Weapons; Export of Russian weapons; Appreciation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2016
Datum podání práce: 15. 4. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58315/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: