Luxury Brands in Digital Age - Keeping up With Changing Customers

Thesis title: Luxury Brands in Digital Age - Keeping up With Changing Customers
Author: Savić, Nataša
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zlatić, Marija
Opponents: Cook, Gina
Thesis language: English
Abstract:
This thesis investigates luxury brands in the digital age and ways to keep up with changing customers. The aim of this thesis is to analyze the relationship between the perceived value of luxury brands and the digitalization of luxury customers. A quantitative method approach using regression analysis was employed to study this relationship laying the foundation for recommendations on how to adapt to changing luxury customers. Results indicate that there is a relationship between the digitalization of luxury customers and the perceived value of luxury brands. This provides evidence that luxury brands are affected by the digitalization of their customers. Furthermore, the development of a luxury purchase index enables individual customers to be ranked according to their perceived value of luxury brands. The findings of this thesis are value specifically to managers and academics as they bring forward strategic considerations in a contemporary luxury brand management context.
Keywords: Digital Luxury Customers; Luxury Marketing; Luxury Brand Management
Thesis title: Luxury Brands in Digital Age - Keeping Up With Changing Customers
Author: Savić, Nataša
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zlatić, Marija
Opponents: Cook, Gina
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce zkoumá luxusní značky v digitálním věku a proces jak si udržet krok s měnícími se zákazníky. Cílem této práce bylo vytvořit souvislost mezi vnímanou hodnotou luxusní značky a digitalizací zákazníků v segmentu luxusu. Při studiu tohoto vztahu byl použit kvantitativní metodický přístup, jenž položil základ pro doporučení, které se týká přizpůsobení se měnícím se klientům v segmentu luxusu. Výsledky ukazují, že existuje vztah mezi digitalizací zákazníků a vnímanou hodnotou luxusních značek. To dokládá, že luxusní značky jsou ovlivněny digitalizací svých zákazníků. Navíc vývoj "indexu luxusního nákupu" umožňuje ohodnocení jednotlivých zákazníků na základě jejich vnímání hodnoty luxusních značek. Závěry této práce jsou zvláště vhodné pro manažery a akademické pracovníky, neboť přinášejí strategické úvahy v současném kontextu správy luxusních značek.
Keywords: Digital Luxury Customers; Luxury Brand Management; Luxury Marketing

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 5. 2016
Date of submission: 28. 4. 2017
Date of defense: 1. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57551/podrobnosti

Files for download

    Last update: