Marketing communication and brand management of regional brands

Thesis title: Marketingová komunikace a brand management regionálních značek
Author: Šmídová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hesková, Marie
Opponents: Harantová, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na posouzení komunikace regionální značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Cílem práce je na základě analýzy regionální značky a realizace marketingového výzkumu znalosti značky podat návrhy pro zvýšení efektivity komunikace značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Teoretická část pojednává o řízení značky a marketingové komunikaci. Dále je zde definován pojem region a regionální značka. V další části je provedena analýza regionálních značkových programů na českém trhu a regionální značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. V souvislosti se značkou je představen region Prácheňsko a systém udělování značky a certifikace produktů touto značkou. Závěrem je provedena kritická analýza marketingové komunikace značky a marketingový výzkum, který je zaměřen na zjištění znalosti značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. V závěrečné části práce jsou podány návrhy, které by měly vést k zefektivnění marketingové komunikace značky a zvýšení povědomí spotřebitelů o této značce.
Keywords: hodnota značky; PRÁCHEŇSKO regionální produkt; marketingová komunikace; marketingový výzkum; značka; regionální značka; brand management; region
Thesis title: Marketing communication and brand management of regional brands
Author: Šmídová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hesková, Marie
Opponents: Harantová, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis focuses on regional brand PRÁCHEŇSKO regional product communication and its assessment. The aim of this thesis is to make suggestions to increase the efficiency of communication of the brand PRÁCHEŇSKO regional product through an analysis of this regional brand and a realization of marketing research. The theoretical part deals with the brand and its direction as well as with marketing communication. There is also a definition of terms region and regional brand included. The other part deals with an analysis of regional brand programmes, that are available on the Czech market as well as PRÁCHEŇSKO regional product. The region Prácheňsko and the system of granting a brand and the certification of products through this brand are presented. Finally, a critical analysis of the brand and its marketing communication as well as marketing research that focuses on discovering of the knowledge PRÁCHEŇSKO regional product are given. In the closing part of this thesis, suggestions that should not only lead to increase the efficiency of the brand and its marketing communication but also to increase the consumer awareness are given.
Keywords: brand management; marketing communication; region; regional brand; PRÁCHEŇSKO regional product; marketing research; brand value; brand

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 4. 2016
Date of submission: 15. 4. 2017
Date of defense: 9. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57360/podrobnosti

Files for download

    Last update: