Marketingová komunikace a brand management regionálních značek

Název práce: Marketingová komunikace a brand management regionálních značek
Autor(ka) práce: Šmídová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Harantová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na posouzení komunikace regionální značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Cílem práce je na základě analýzy regionální značky a realizace marketingového výzkumu znalosti značky podat návrhy pro zvýšení efektivity komunikace značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Teoretická část pojednává o řízení značky a marketingové komunikaci. Dále je zde definován pojem region a regionální značka. V další části je provedena analýza regionálních značkových programů na českém trhu a regionální značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. V souvislosti se značkou je představen region Prácheňsko a systém udělování značky a certifikace produktů touto značkou. Závěrem je provedena kritická analýza marketingové komunikace značky a marketingový výzkum, který je zaměřen na zjištění znalosti značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. V závěrečné části práce jsou podány návrhy, které by měly vést k zefektivnění marketingové komunikace značky a zvýšení povědomí spotřebitelů o této značce.
Klíčová slova: hodnota značky; PRÁCHEŇSKO regionální produkt; marketingová komunikace; marketingový výzkum; značka; regionální značka; brand management; region
Název práce: Marketing communication and brand management of regional brands
Autor(ka) práce: Šmídová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Harantová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on regional brand PRÁCHEŇSKO regional product communication and its assessment. The aim of this thesis is to make suggestions to increase the efficiency of communication of the brand PRÁCHEŇSKO regional product through an analysis of this regional brand and a realization of marketing research. The theoretical part deals with the brand and its direction as well as with marketing communication. There is also a definition of terms region and regional brand included. The other part deals with an analysis of regional brand programmes, that are available on the Czech market as well as PRÁCHEŇSKO regional product. The region Prácheňsko and the system of granting a brand and the certification of products through this brand are presented. Finally, a critical analysis of the brand and its marketing communication as well as marketing research that focuses on discovering of the knowledge PRÁCHEŇSKO regional product are given. In the closing part of this thesis, suggestions that should not only lead to increase the efficiency of the brand and its marketing communication but also to increase the consumer awareness are given.
Klíčová slova: brand management; marketing communication; region; regional brand; PRÁCHEŇSKO regional product; marketing research; brand value; brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2016
Datum podání práce: 15. 4. 2017
Datum obhajoby: 9. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57360/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: