The incompleteness of the European Monetary Union and its way to becoming an optimum currency area

Thesis title: The incompleteness of the European Monetary Union and its way to becoming an optimum currency area
Author: Verner, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Žamberský, Pavel
Opponents: Jedlinský, Jakub
Thesis language: English
Abstract:
The thesis describes the reasons for the latest issues the European monetary Union has been facing and aims to provide possible solutions in form of correcting the Monetary Union so that crises of large scale are prevented in the future.
Keywords: European Union; the ECB; Assymetric shocks; Budgetary Union; crisis; European Monetary Union
Thesis title: Neúplnost Evropské Měnové Unie a způsob jak dosáhnout úrovně optimální měnové oblasti
Author: Verner, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Žamberský, Pavel
Opponents: Jedlinský, Jakub
Thesis language: English
Abstract:
Bakalářská práce popisuje důvody nedávných krizí, kterým Evropská Měnová Unie čelila a jejím cílem je poskytnout návrhy možných řešení za účelem úprav Monetární Unie tak, aby krizím velkých rozměrů mohlo být v budoucnosti zamezeno.
Keywords: rozpočtová unie; krize; Evropská Měnová Unie; Evropská Unie; ECB; asymetrické šoky

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 9. 2016
Date of submission: 28. 4. 2017
Date of defense: 23. 5. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58755/podrobnosti

Files for download

    Last update: