Neúplnost Evropské Měnové Unie a způsob jak dosáhnout úrovně optimální měnové oblasti

Název práce: The incompleteness of the European Monetary Union and its way to becoming an optimum currency area
Autor(ka) práce: Verner, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis describes the reasons for the latest issues the European monetary Union has been facing and aims to provide possible solutions in form of correcting the Monetary Union so that crises of large scale are prevented in the future.
Klíčová slova: European Union; the ECB; Assymetric shocks; Budgetary Union; crisis; European Monetary Union
Název práce: Neúplnost Evropské Měnové Unie a způsob jak dosáhnout úrovně optimální měnové oblasti
Autor(ka) práce: Verner, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce popisuje důvody nedávných krizí, kterým Evropská Měnová Unie čelila a jejím cílem je poskytnout návrhy možných řešení za účelem úprav Monetární Unie tak, aby krizím velkých rozměrů mohlo být v budoucnosti zamezeno.
Klíčová slova: rozpočtová unie; krize; Evropská Měnová Unie; Evropská Unie; ECB; asymetrické šoky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58755/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: