Financing of the pension system in the Czech Republic and related issues

Thesis title: Financování důchodového systému ČR a problémy s tímto související
Author: Cardová, Hana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kačírková, Eliška
Opponents: Soušková, Milena
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá důchodovým systémem v České republice a zaměřuje se na jeho financování a problémy, které s tímto souvisí. Cílem této práce je popsat důchodový systém s důrazem na jeho financování a zanalyzovat problémy, se kterými se v současné době potýká. Nejdůležitějšími problémy jsou demografický vývoj a deficitní financování. Práce předkládá možné návrhy řešení.
Keywords: financování; Česká republika; důchodový systém
Thesis title: Financing of the pension system in the Czech Republic and related issues
Author: Cardová, Hana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kačírková, Eliška
Opponents: Soušková, Milena
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the pension system in the Czech Republic and focuses on its financing and related issues. The objective of this thesis is to introduce the pension system, its financing and analyse problems that currently system is facing. The most important issues are demographic trends and deficit financing. The thesis presents proposals of solutions.
Keywords: pension system; the Czech Republic; financing

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 9. 2016
Date of submission: 28. 4. 2017
Date of defense: 1. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58646/podrobnosti

Files for download

    Last update: