Financování důchodového systému ČR a problémy s tímto související

Název práce: Financování důchodového systému ČR a problémy s tímto související
Autor(ka) práce: Cardová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kačírková, Eliška
Oponenti práce: Soušková, Milena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá důchodovým systémem v České republice a zaměřuje se na jeho financování a problémy, které s tímto souvisí. Cílem této práce je popsat důchodový systém s důrazem na jeho financování a zanalyzovat problémy, se kterými se v současné době potýká. Nejdůležitějšími problémy jsou demografický vývoj a deficitní financování. Práce předkládá možné návrhy řešení.
Klíčová slova: financování; Česká republika; důchodový systém
Název práce: Financing of the pension system in the Czech Republic and related issues
Autor(ka) práce: Cardová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kačírková, Eliška
Oponenti práce: Soušková, Milena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the pension system in the Czech Republic and focuses on its financing and related issues. The objective of this thesis is to introduce the pension system, its financing and analyse problems that currently system is facing. The most important issues are demographic trends and deficit financing. The thesis presents proposals of solutions.
Klíčová slova: pension system; the Czech Republic; financing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58646/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: