Equity valuation in stock market investments

Thesis title: Equity valuation in stock market investments
Author: Melnyk, Dmytro
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Žamberský, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
In this paper, we examine the foremost valuation techniques and propose a target valuation of the publicly traded stock, swiss-based Ascom AG. The thesis consists of three parts and begins from the detailed review of the stock market, trading instruments and methods of equity valuation. Then we move beyond theoretical issues and continue with the updated valuation case, which has a practical implication. The main method used in valuation is the discounted cash flow (free cash flow to firm), supported by the relative valuation of a peer group of companies. The valuation is supplemented by the detailed financial model constructed in MS Excel. The final outcome of the valuation is 12 months target price of the valued company, while the final chapter emphasizes on the practical interpretation of the obtained results.
Keywords: Ascom AG; discounted cash flow; equity valuation; workflow solutions
Thesis title: Ocenění akcií na kapitálových trzích
Author: Melnyk, Dmytro
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Žamberský, Pavel
Thesis language: English
Abstract:
Práce zkoumá proces oceňování mezinárodně působících společností na bázi případové studie švýcarské firmy Ascom AG. Skládá se ze tří částí. Výchozí kapitola podává teoretickou expozici akciových trhů, instrumentů a oceňovacích technik. Druhá část je aplikační a je postavena na reálném ocenění vybrané společnosti, přičemž dominantními použitími metodami jsou především ocenění na bázi současné hodnoty budoucích volných finančních toků firmy doplněné o další detailní analýzy. Závěrečná část práce pak shrnuje dosažené výsledky, jejich praktické implikace i teoretická zobecnění.
Keywords: Ascom AG; diskontované finanční toky; oceňování akcií; workflow řešení

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 5. 2016
Date of submission: 10. 5. 2017
Date of defense: 29. 5. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57601/podrobnosti

Files for download

    Last update: