Ocenění akcií na kapitálových trzích

Název práce: Equity valuation in stock market investments
Autor(ka) práce: Melnyk, Dmytro
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this paper, we examine the foremost valuation techniques and propose a target valuation of the publicly traded stock, swiss-based Ascom AG. The thesis consists of three parts and begins from the detailed review of the stock market, trading instruments and methods of equity valuation. Then we move beyond theoretical issues and continue with the updated valuation case, which has a practical implication. The main method used in valuation is the discounted cash flow (free cash flow to firm), supported by the relative valuation of a peer group of companies. The valuation is supplemented by the detailed financial model constructed in MS Excel. The final outcome of the valuation is 12 months target price of the valued company, while the final chapter emphasizes on the practical interpretation of the obtained results.
Klíčová slova: Ascom AG; discounted cash flow; equity valuation; workflow solutions
Název práce: Ocenění akcií na kapitálových trzích
Autor(ka) práce: Melnyk, Dmytro
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce zkoumá proces oceňování mezinárodně působících společností na bázi případové studie švýcarské firmy Ascom AG. Skládá se ze tří částí. Výchozí kapitola podává teoretickou expozici akciových trhů, instrumentů a oceňovacích technik. Druhá část je aplikační a je postavena na reálném ocenění vybrané společnosti, přičemž dominantními použitími metodami jsou především ocenění na bázi současné hodnoty budoucích volných finančních toků firmy doplněné o další detailní analýzy. Závěrečná část práce pak shrnuje dosažené výsledky, jejich praktické implikace i teoretická zobecnění.
Klíčová slova: Ascom AG; diskontované finanční toky; oceňování akcií; workflow řešení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 29. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57601/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: