The comparison of the Great Depression and the Currents Crisis in terms of International Trade

Thesis title: The comparison of the Great Depression and the Currents Crisis in terms of International Trade
Author: Zhakhavets, Ilya
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
The aim of the thesis is to compare Great Depression and Financial Crisis of year 2008 in terms of International Trade. First chapter would be devoted to the analysis of Great Depressions as to its reasons and impact on world trade in the first half of 20th century. All main measures that were implemented in order to stop crisis will be discussed. Second chapter would analyze the reasons of the financial crisis of 2008 and how the local crisis in US spread on the world economy. Would be discussed main effects on world trade and measures implemented by countries as a reaction on crisis. Last chapter would compare both crises in order to investigate whether their impact on world trade was similar or not and why.
Keywords: Comparison of crises; International Trade; Great Depression; year 2008; Financial crisis
Thesis title: Porovnání Velké Deprese s finanční krize roku 2008 v kontextu mezinárodního obchodu
Author: Zhakhavets, Ilya
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je porovnání Velké Deprese s finanční krize roku 2008 v kontextu mezinárodního obchodu. První kapitola bude věnována analýze Velké Deprese, její příčinám a její vlivu na mezinárodní obchod v první polovině 20. století. Také budou analyzované základní opatřeni přijaté za účelem pozastaveni krize. Druhá kapitola bude věnována analýze finanční krize roku 2008 a tom, jak domácí krize v USA se přeměnila na krize světovou. Součásti analýzy bude posouzeni, jaký vliv měla finanční krize na mezinárodní obchod a které opatření byli přijaty zemí jako reakce na krize. Poslední kapitola bude se zabývat porovnáním dvou krizi v kontextu jejích vlivu na mezinárodních obchod.
Keywords: Velká Deprese; mezinárodní obchod; Finanční krize; porovnání krizi; rok 2008

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 3. 2016
Date of submission: 28. 4. 2017
Date of defense: 23. 5. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57126/podrobnosti

Files for download

    Last update: