Porovnání Velké Deprese s finanční krize roku 2008 v kontextu mezinárodního obchodu

Název práce: The comparison of the Great Depression and the Currents Crisis in terms of International Trade
Autor(ka) práce: Zhakhavets, Ilya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to compare Great Depression and Financial Crisis of year 2008 in terms of International Trade. First chapter would be devoted to the analysis of Great Depressions as to its reasons and impact on world trade in the first half of 20th century. All main measures that were implemented in order to stop crisis will be discussed. Second chapter would analyze the reasons of the financial crisis of 2008 and how the local crisis in US spread on the world economy. Would be discussed main effects on world trade and measures implemented by countries as a reaction on crisis. Last chapter would compare both crises in order to investigate whether their impact on world trade was similar or not and why.
Klíčová slova: Comparison of crises; International Trade; Great Depression; year 2008; Financial crisis
Název práce: Porovnání Velké Deprese s finanční krize roku 2008 v kontextu mezinárodního obchodu
Autor(ka) práce: Zhakhavets, Ilya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je porovnání Velké Deprese s finanční krize roku 2008 v kontextu mezinárodního obchodu. První kapitola bude věnována analýze Velké Deprese, její příčinám a její vlivu na mezinárodní obchod v první polovině 20. století. Také budou analyzované základní opatřeni přijaté za účelem pozastaveni krize. Druhá kapitola bude věnována analýze finanční krize roku 2008 a tom, jak domácí krize v USA se přeměnila na krize světovou. Součásti analýzy bude posouzeni, jaký vliv měla finanční krize na mezinárodní obchod a které opatření byli přijaty zemí jako reakce na krize. Poslední kapitola bude se zabývat porovnáním dvou krizi v kontextu jejích vlivu na mezinárodních obchod.
Klíčová slova: Velká Deprese; mezinárodní obchod; Finanční krize; porovnání krizi; rok 2008

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57126/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: