Migration from Oracle DB to SAP HANA

Thesis title: Přechod z prostředí databázového systému Oracle do prostředí SAP HANA
Author: Nejedlý, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Chlapek, Dušan
Opponents: Kučera, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem této práce je migrace dat z databázového systému Oracle na databázový sytém SAP HANA. Hlavními cíli této práce jsou jednak představit čtenářům základní charakteristiky inmemory databázových systému, dále na příkladu případové studie popsat postup migrace z DB Oracle na DB SAP HANA a posledním cílem je porovnání použitého postupu s postupem obecným, se snahou zjistit možné rozdíly mezi postupy, které souvisejí s in-memory technologií. Práce obsahuje tři hlavní části. První část práce se zabývá charakteristikami databázových systému se zaměřením zejména na in-memory databázové systémy a technologii SAP HANA. Dále první část obsahuje obecný postup pro migrací databází, který je následně využit ve třetí části. Druhá část se zabývá postupem pro migrace z DB Oracle na DB SAP HANA, který je zpracován v rámci případové studie. Poslední část práce porovnává obecný postup s postupem popsaným ve druhé části.
Keywords: in-memory; migrace; SAP HANA; Databáze
Thesis title: Migration from Oracle DB to SAP HANA
Author: Nejedlý, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Chlapek, Dušan
Opponents: Kučera, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The main topic of this thesis is data migration from database system Oracle to database system SAP HANA. The main goals of this thesis are firstly introduction of basic characteristics of inmemory database systems. Second goal is documentation of steps required to migrate from Oracle DB to SAP HANA and the last goal is to compare these steps from second goal with generic steps for database migration and try to find differences connected with in-memory technology. This thesis is divided into the three main parts. First part describes characteristics of database systems and mainly focuses on in-memory database systems and SAP HANA technology. First part also contains a description of generic steps for database migration which is used in the third part. Second part describes steps required for database migration from Oracle DB to SAP HANA. The last part compares the generic steps for database migration with steps described in second part.
Keywords: SAP HANA; migration; in-memory; database

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2017
Date of submission: 3. 5. 2017
Date of defense: 20. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60928/podrobnosti

Files for download

    Last update: