Přechod z prostředí databázového systému Oracle do prostředí SAP HANA

Název práce: Přechod z prostředí databázového systému Oracle do prostředí SAP HANA
Autor(ka) práce: Nejedlý, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je migrace dat z databázového systému Oracle na databázový sytém SAP HANA. Hlavními cíli této práce jsou jednak představit čtenářům základní charakteristiky inmemory databázových systému, dále na příkladu případové studie popsat postup migrace z DB Oracle na DB SAP HANA a posledním cílem je porovnání použitého postupu s postupem obecným, se snahou zjistit možné rozdíly mezi postupy, které souvisejí s in-memory technologií. Práce obsahuje tři hlavní části. První část práce se zabývá charakteristikami databázových systému se zaměřením zejména na in-memory databázové systémy a technologii SAP HANA. Dále první část obsahuje obecný postup pro migrací databází, který je následně využit ve třetí části. Druhá část se zabývá postupem pro migrace z DB Oracle na DB SAP HANA, který je zpracován v rámci případové studie. Poslední část práce porovnává obecný postup s postupem popsaným ve druhé části.
Klíčová slova: in-memory; migrace; SAP HANA; Databáze
Název práce: Migration from Oracle DB to SAP HANA
Autor(ka) práce: Nejedlý, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of this thesis is data migration from database system Oracle to database system SAP HANA. The main goals of this thesis are firstly introduction of basic characteristics of inmemory database systems. Second goal is documentation of steps required to migrate from Oracle DB to SAP HANA and the last goal is to compare these steps from second goal with generic steps for database migration and try to find differences connected with in-memory technology. This thesis is divided into the three main parts. First part describes characteristics of database systems and mainly focuses on in-memory database systems and SAP HANA technology. First part also contains a description of generic steps for database migration which is used in the third part. Second part describes steps required for database migration from Oracle DB to SAP HANA. The last part compares the generic steps for database migration with steps described in second part.
Klíčová slova: SAP HANA; migration; in-memory; database

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2017
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 20. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60928/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: