Family photography

Thesis title: Rodinná fotografie
Author: Peroutková, Klára
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Krsek, Libor
Opponents: Horný, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními pravidly při fotografování dětí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti fotografování, kterým je nutno před samotným fotografováním porozumět. Dále je popsáno jak s dětmi při fotografování spolupracovat a jaká je taktika komunikace přiměřená jejich věku. Pozornost je věnována i důležitým momentům v životě dítěte, které by měly být na fotografiích zachyceny. V praktické části je popsán samotný průběh fotografování dětí v ateliéru. Tato práce je určena čtenářům, kteří se chtějí věnovat rodinné fotografii.
Keywords: fotografie; děti; rodina; ateliér
Thesis title: Family photography
Author: Peroutková, Klára
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Krsek, Libor
Opponents: Horný, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to apprise it's readers with the most important rules of children photography. Basic ideas of photography are explained in the theoretical part of the thesis. These are essential to understand. Following are principals of cooperation with children during photoshoot and the tactics of communication according to their age. Attention is also devoted to important moments of their lives, which should be photographed. The practical part describes the process of children photography inside a studio. This thesis is devoted to readers who are interested in family photography.
Keywords: children; photography; family; studio

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 1. 2017
Date of submission: 1. 5. 2017
Date of defense: 14. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60515/podrobnosti

Files for download

    Last update: