Rodinná fotografie

Název práce: Rodinná fotografie
Autor(ka) práce: Peroutková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními pravidly při fotografování dětí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti fotografování, kterým je nutno před samotným fotografováním porozumět. Dále je popsáno jak s dětmi při fotografování spolupracovat a jaká je taktika komunikace přiměřená jejich věku. Pozornost je věnována i důležitým momentům v životě dítěte, které by měly být na fotografiích zachyceny. V praktické části je popsán samotný průběh fotografování dětí v ateliéru. Tato práce je určena čtenářům, kteří se chtějí věnovat rodinné fotografii.
Klíčová slova: fotografie; děti; rodina; ateliér
Název práce: Family photography
Autor(ka) práce: Peroutková, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to apprise it's readers with the most important rules of children photography. Basic ideas of photography are explained in the theoretical part of the thesis. These are essential to understand. Following are principals of cooperation with children during photoshoot and the tactics of communication according to their age. Attention is also devoted to important moments of their lives, which should be photographed. The practical part describes the process of children photography inside a studio. This thesis is devoted to readers who are interested in family photography.
Klíčová slova: children; photography; family; studio

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2017
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60515/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: