Processing image metadata in XSLT/XQuery

Thesis title: Zpracování obrázkových metadat v XSLT/XQuery
Author: Šubrt, Matěj
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kosek, Jiří
Opponents: Vojíř, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o způsobu, jak získat informace z obrázkových formátů a to především těch, které využívají pro ukládání metadat specifikaci Exif, jež nabízí mnoho informací k danému obrázku. Práce se dále zaměřuje na tvorbu knihovny, která tyto meta-data z obrázku získá pomocí XSLT, XQuery a XPath. Součástí práce je i jednoduchá apli-kace/transformace, která z přiložených obrázků dokáže vytáhnout zmíněná metadata a zobrazit je uživateli.
Keywords: Exif; XPath; XSLT; metadata; JPEG; XQuery
Thesis title: Processing image metadata in XSLT/XQuery
Author: Šubrt, Matěj
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kosek, Jiří
Opponents: Vojíř, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with how to obtain information from image formats, especially those that use Exif specification for storing metadata, which offers a lot of information about the image. The work focuses on creating a library that gets these meta-data from the image using XSLT, XQuery and XPath. A simple application/transformation is also part of the work, which can extract the metadata from the enclosed images and display them to the user.
Keywords: Exif; XSLT; metadata; XPath; JPEG; XQuery

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 11. 2016
Date of submission: 1. 5. 2017
Date of defense: 15. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59537/podrobnosti

Files for download

    Last update: