Zpracování obrázkových metadat v XSLT/XQuery

Název práce: Zpracování obrázkových metadat v XSLT/XQuery
Autor(ka) práce: Šubrt, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o způsobu, jak získat informace z obrázkových formátů a to především těch, které využívají pro ukládání metadat specifikaci Exif, jež nabízí mnoho informací k danému obrázku. Práce se dále zaměřuje na tvorbu knihovny, která tyto meta-data z obrázku získá pomocí XSLT, XQuery a XPath. Součástí práce je i jednoduchá apli-kace/transformace, která z přiložených obrázků dokáže vytáhnout zmíněná metadata a zobrazit je uživateli.
Klíčová slova: Exif; XPath; XSLT; metadata; JPEG; XQuery
Název práce: Processing image metadata in XSLT/XQuery
Autor(ka) práce: Šubrt, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with how to obtain information from image formats, especially those that use Exif specification for storing metadata, which offers a lot of information about the image. The work focuses on creating a library that gets these meta-data from the image using XSLT, XQuery and XPath. A simple application/transformation is also part of the work, which can extract the metadata from the enclosed images and display them to the user.
Klíčová slova: Exif; XSLT; metadata; XPath; JPEG; XQuery

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59537/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: