Impact of regulation of gambling on criminality in Jablonec nad Nisou between 2014-2016

Thesis title: Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016
Author: Veselý, Vladislav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kalíšková, Klára
Opponents: Dušek, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale v České republice zatím nebyl tento efekt kvantifikován. Práce na základě regresní analýzy měsíčních dat z období let 2013-2016 zkoumá, pomocí metody difference in differences, hypotézu o existenci negativního vztahu mezi regulací hazardního hraní a kriminalitou. Jako kontrolní skupina bylo použito město Semily. Tato hypotéza je na základě sestaveného modelu potvrzena - regulace hazardního hraní v Jablonci nad Nisou je spojena s průměrným měsíčním poklesem celkové míry kriminality o 0,3622 trestných činů na 1000 obyvatel (16% pokles) a u majetkové kriminality došlo k průměrnému měsíčnímu poklesu o 0,3871 trestných činů na 1000 obyvatel (30% pokles).
Keywords: Hazard; Difference in Differences; Kriminalita; Jablonec nad Nisou; Regulace
Thesis title: Impact of regulation of gambling on criminality in Jablonec nad Nisou between 2014-2016
Author: Veselý, Vladislav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kalíšková, Klára
Opponents: Dušek, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
In January 2015, a zero gambling tolerance came into force in Jablonec nad Nisou, which prohibited casinos and playrooms. It is generally assumed that gambling increases criminality, but the effect in the Czech Republic has not been quantified yet. Based on the regression analysis of monthly data from 2013-2016 this work examines the hypothesis of the existence of a negative relationship between gambling regulation and crime by using the difference in differences method. The town of Semily was used as a control group. This hypothesis is confirmed based on the used model - the regulation of gambling in Jablonec nad Nisou is associated with the average monthly decrease of the total crime rate by 0.3622 crimes per 1000 inhabitants (16% decrease) and the average monthly decrease of the property crime rate by 0,3871 crimes per 1000 inhabitants (30% decrease).
Keywords: Difference in Differences; Jablonec nad Nisou; Regulation; Gambling; Criminality

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 1. 2017
Date of submission: 30. 6. 2017
Date of defense: 27. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60269/podrobnosti

Files for download

    Last update: