CZECH CIVIL AIRPLANES MANUFACTURES AND THEIR POTENTIAL ON EMERGING MARKETS TYPE OF CHINA

Thesis title: CZECH CIVIL AIRPLANES MANUFACTURES AND THEIR POTENTIAL ON EMERGING MARKETS TYPE OF CHINA
Author: Brix, Vojtěch
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Frömmel, Tomáš
Opponents: Prokop, Jaromír
Thesis language: English
Abstract:
In this thesis the author analyses the potential of aircraft manufacturing industry of the Czech Republic on emerging markets. Czech manufacturers have been operating only in two of the main sub-segments of the whole industry. Three main manufacturers were selected based on their revenues and each analysed from the financial, product portfolio, sales, and R&D point of view. The markets were selected applying the rating approach. For the purposes of the selection process a multi-criterial matrix was constructed of eleven parameters and two specific superstructures for each of the segments within the range. In the last part, the economic impact on the Czech Republic was estimated, specifically in terms of the labour market and contribution to the state budget via taxes and foreign trade balance.
Keywords: Emerging markets; Economic impact; Aircraft manufacturing
Thesis title: CZECH CIVIL AIRCRAFT MANUFACTURES AND THEIR POTENTIAL ON EMERGING MARKETS TYPE OF CHINA
Author: Brix, Vojtěch
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Frömmel, Tomáš
Opponents: Prokop, Jaromír
Thesis language: English
Abstract:
V této práci autor analyzuje potenciál českých výrobců letadel na rozvíjejících se trzích. Tito výrobci operuji především ve dvou podkategoriích trhu a to regionálních komerčních letadlech a obecné letecké technice. Ze všech výrobců byly vybráni 3 největší dle tržeb a následně byly analyzovány jejich finanční stránka, portfolio produktů, prodeje a výzkumné a vývojové aktivity. Cílové trhy byly vybrány za pomoci hodnotící matice. Pro přesnou selekci trhů byly sestavena multikriteriální matice s jedenácti parametry pro obecný potenciál trhu, následně doplněna o čtyři další kritéria pro každou z podkategorií. Závěrem byl odhadnut dopad na českou ekonomiku, především v oblasti trhu práce a příspěvku do státního rozpočtu, za díky vyšším daním.
Keywords: Rozvýjející se trhy; Ekonomický dopad; Výroba letadel

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 3. 2017
Date of submission: 12. 5. 2017
Date of defense: 8. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61656/podrobnosti

Files for download

    Last update: