CZECH CIVIL AIRCRAFT MANUFACTURES AND THEIR POTENTIAL ON EMERGING MARKETS TYPE OF CHINA

Název práce: CZECH CIVIL AIRPLANES MANUFACTURES AND THEIR POTENTIAL ON EMERGING MARKETS TYPE OF CHINA
Autor(ka) práce: Brix, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Frömmel, Tomáš
Oponenti práce: Prokop, Jaromír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this thesis the author analyses the potential of aircraft manufacturing industry of the Czech Republic on emerging markets. Czech manufacturers have been operating only in two of the main sub-segments of the whole industry. Three main manufacturers were selected based on their revenues and each analysed from the financial, product portfolio, sales, and R&D point of view. The markets were selected applying the rating approach. For the purposes of the selection process a multi-criterial matrix was constructed of eleven parameters and two specific superstructures for each of the segments within the range. In the last part, the economic impact on the Czech Republic was estimated, specifically in terms of the labour market and contribution to the state budget via taxes and foreign trade balance.
Klíčová slova: Emerging markets; Economic impact; Aircraft manufacturing
Název práce: CZECH CIVIL AIRCRAFT MANUFACTURES AND THEIR POTENTIAL ON EMERGING MARKETS TYPE OF CHINA
Autor(ka) práce: Brix, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frömmel, Tomáš
Oponenti práce: Prokop, Jaromír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V této práci autor analyzuje potenciál českých výrobců letadel na rozvíjejících se trzích. Tito výrobci operuji především ve dvou podkategoriích trhu a to regionálních komerčních letadlech a obecné letecké technice. Ze všech výrobců byly vybráni 3 největší dle tržeb a následně byly analyzovány jejich finanční stránka, portfolio produktů, prodeje a výzkumné a vývojové aktivity. Cílové trhy byly vybrány za pomoci hodnotící matice. Pro přesnou selekci trhů byly sestavena multikriteriální matice s jedenácti parametry pro obecný potenciál trhu, následně doplněna o čtyři další kritéria pro každou z podkategorií. Závěrem byl odhadnut dopad na českou ekonomiku, především v oblasti trhu práce a příspěvku do státního rozpočtu, za díky vyšším daním.
Klíčová slova: Rozvýjející se trhy; Ekonomický dopad; Výroba letadel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 8. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61656/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: