Analysis and Comparison of Programs of Museum Education in Selected Museums in the Czech Republic

Thesis title: Analýza a komparace programů muzejní edukace ve vybraných muzeích v ČR
Author: Vacková, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Janištinová, Anna
Opponents: Prokůpek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice muzejní pedagogiky a edukačních programů v muzeích. Téma je nejprve rozebráno teoreticky, přičemž tato část práce zahrnuje definici základních pojmů ze zkoumané oblasti, popisuje formy muzejních edukačních programů a způsoby, jakými jsou tyto programy připravovány. Na základě teoretických poznatků porovnává praktická část práce edukační programy tří vybraných muzeí. K porovnání bylo vybráno Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum Mladoboleslavska a Městské muzeum Nová Paka. Cílem komparace je posoudit, zda je aktuální stav v jednotlivých institucích vyhovující a dále navrhnout změny, které by případné nedostatky vyřešily.
Keywords: edukační programy; muzeum; návštěvník; muzejní pedagogika
Thesis title: Analysis and Comparison of Programs of Museum Education in Selected Museums in the Czech Republic
Author: Vacková, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Janištinová, Anna
Opponents: Prokůpek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on museum pedagogy and educational programs in museums. At first the topic is processed theoretically. This part of the thesis includes definition of basic terminology, describes forms of educational programs and ways, in which these programs are prepared. The practical part is based on the theoretical knowledge and compares educational programs in three museums. Selected museums are Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum Mladoboleslavska and Městské muzeum Nová Paka. The aim of the comparison is to assess, whether the current situation in selected institutions is satisfactory and further to suggest changes, which would solve possible shortcomings.
Keywords: educational programs; museum; visitor; museum pedagogy

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 2. 2017
Date of submission: 31. 5. 2017
Date of defense: 5. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60917/podrobnosti

Files for download

    Last update: