Analýza a komparace programů muzejní edukace ve vybraných muzeích v ČR

Název práce: Analýza a komparace programů muzejní edukace ve vybraných muzeích v ČR
Autor(ka) práce: Vacková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janištinová, Anna
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje problematice muzejní pedagogiky a edukačních programů v muzeích. Téma je nejprve rozebráno teoreticky, přičemž tato část práce zahrnuje definici základních pojmů ze zkoumané oblasti, popisuje formy muzejních edukačních programů a způsoby, jakými jsou tyto programy připravovány. Na základě teoretických poznatků porovnává praktická část práce edukační programy tří vybraných muzeí. K porovnání bylo vybráno Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum Mladoboleslavska a Městské muzeum Nová Paka. Cílem komparace je posoudit, zda je aktuální stav v jednotlivých institucích vyhovující a dále navrhnout změny, které by případné nedostatky vyřešily.
Klíčová slova: edukační programy; muzeum; návštěvník; muzejní pedagogika
Název práce: Analysis and Comparison of Programs of Museum Education in Selected Museums in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vacková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Janištinová, Anna
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on museum pedagogy and educational programs in museums. At first the topic is processed theoretically. This part of the thesis includes definition of basic terminology, describes forms of educational programs and ways, in which these programs are prepared. The practical part is based on the theoretical knowledge and compares educational programs in three museums. Selected museums are Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum Mladoboleslavska and Městské muzeum Nová Paka. The aim of the comparison is to assess, whether the current situation in selected institutions is satisfactory and further to suggest changes, which would solve possible shortcomings.
Klíčová slova: educational programs; museum; visitor; museum pedagogy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 5. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60917/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: