Analysis of customer satisfaction in particular accommodation facility

Thesis title: Analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném ubytovacím zařízení
Author: Lisovska, Khrystyna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vávra, Oldřich
Opponents: Tahal, Radek
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje analýze současného stavu a historického vývoje spokojenosti zákazníků jednoho z pražských hotelu. Její cílem je prozkoumat, do jaké míry jsou hosté hotelu spokojení s ubytovacími a doplňkovými službami, poskytovanými hotelem, detailně analyzovat zpětnou vazbu, poskytovanou hosty, odhálit problémové oblasti a navrhnout opatření pro jejich řešení. Součástí práce je také popis aktuálního přístupu společnosti k měření spokojenosti a návrh na změnu tohoto přístupu pro získání úplnějšího a praktičtějšího přehledu o této záležitosti.
Keywords: zákazník; měření spokojenosti; spokojenost; loajalita
Thesis title: Analysis of customer satisfaction in particular accommodation facility
Author: Lisovska, Khrystyna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vávra, Oldřich
Opponents: Tahal, Radek
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is devoted to analyzing the current level and historical development of customer satisfaction level in a hotel. The aim of such is to figure out, to what extent customers are content with accommodation and supportive services provided by the hotel, analyze in details the feedback provided by guests, discover the problematic areas and provide solutions to improve those. As a part of the thesis current approach to customer satisfaction measurement will be presented and recommendations will be made on how to modify it to reach more accurate and useful overview of the issue.
Keywords: customer ; satisfaction; loyalty; satisfaction measurement

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 10. 2016
Date of submission: 17. 5. 2017
Date of defense: 7. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59034/podrobnosti

Files for download

    Last update: