Analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném ubytovacím zařízení

Název práce: Analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném ubytovacím zařízení
Autor(ka) práce: Lisovska, Khrystyna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje analýze současného stavu a historického vývoje spokojenosti zákazníků jednoho z pražských hotelu. Její cílem je prozkoumat, do jaké míry jsou hosté hotelu spokojení s ubytovacími a doplňkovými službami, poskytovanými hotelem, detailně analyzovat zpětnou vazbu, poskytovanou hosty, odhálit problémové oblasti a navrhnout opatření pro jejich řešení. Součástí práce je také popis aktuálního přístupu společnosti k měření spokojenosti a návrh na změnu tohoto přístupu pro získání úplnějšího a praktičtějšího přehledu o této záležitosti.
Klíčová slova: zákazník; měření spokojenosti; spokojenost; loajalita
Název práce: Analysis of customer satisfaction in particular accommodation facility
Autor(ka) práce: Lisovska, Khrystyna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is devoted to analyzing the current level and historical development of customer satisfaction level in a hotel. The aim of such is to figure out, to what extent customers are content with accommodation and supportive services provided by the hotel, analyze in details the feedback provided by guests, discover the problematic areas and provide solutions to improve those. As a part of the thesis current approach to customer satisfaction measurement will be presented and recommendations will be made on how to modify it to reach more accurate and useful overview of the issue.
Klíčová slova: customer ; satisfaction; loyalty; satisfaction measurement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2016
Datum podání práce: 17. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: