Analysis of parking in urban district Prague 5

Thesis title: Analýza parkování v městském obvodu Praha 5
Author: Hrabák, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Svoboda, Matěj
Thesis language: Česky
Abstract:
V teoretické části se zabývám nejprve obecně dopravou ve velkých městech s důrazem na její klidovou část. Poté zasazuji získané poznatky o parkování do konkrétního města Praha. V praktické části analyzuji parkoviště P + R a zóny placeného stání v městském obvodu Praha 5. Cílem práce je popsat problematiku parkování v městském obvodu Praha 5, zjistit případné nedostatky a navrhnout možná řešení.
Keywords: Parkování; P + R; Městský obvod Praha 5; Zóny placeného stání
Thesis title: Analysis of parking in urban district Prague 5
Author: Hrabák, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Svoboda, Matěj
Thesis language: Česky
Abstract:
The theoretical part of this work is firstly focused on transport in big cities with accent on parking. Then I use that knowledge in the context of specific city (Prague). In the practical part I will analyse car park P + R and paid-parking zones in urban district Prague 5. The aim of this work is to describe issue of parking in urban district Prague 5 and to find out potential imperfections and to suggest possible solutions.
Keywords: P + R; Urban district Prague 5; Paid-parking zones; Parking

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 10. 2016
Date of submission: 10. 5. 2017
Date of defense: 13. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59386/podrobnosti

Files for download

    Last update: