Analýza parkování v městském obvodu Praha 5

Název práce: Analýza parkování v městském obvodu Praha 5
Autor(ka) práce: Hrabák, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Svoboda, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V teoretické části se zabývám nejprve obecně dopravou ve velkých městech s důrazem na její klidovou část. Poté zasazuji získané poznatky o parkování do konkrétního města Praha. V praktické části analyzuji parkoviště P + R a zóny placeného stání v městském obvodu Praha 5. Cílem práce je popsat problematiku parkování v městském obvodu Praha 5, zjistit případné nedostatky a navrhnout možná řešení.
Klíčová slova: Parkování; P + R; Městský obvod Praha 5; Zóny placeného stání
Název práce: Analysis of parking in urban district Prague 5
Autor(ka) práce: Hrabák, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Svoboda, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part of this work is firstly focused on transport in big cities with accent on parking. Then I use that knowledge in the context of specific city (Prague). In the practical part I will analyse car park P + R and paid-parking zones in urban district Prague 5. The aim of this work is to describe issue of parking in urban district Prague 5 and to find out potential imperfections and to suggest possible solutions.
Klíčová slova: P + R; Urban district Prague 5; Paid-parking zones; Parking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: