Valuation of the company Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s

Thesis title: Ocenění obchodního závodu společnosti Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s
Author: Šťastný, Vojtěch
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Maříková, Pavla
Opponents: Hanzal, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce na téma Ocenění obchodního závodu společnosti Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. je odhad tržní hodnoty konkrétního vybraného podniku k datu 31. 8. 2015. Při determinaci hodnoty podniku jsou aplikovány klasické oceňovací postupy. V první řadě je tak krátce představen samotný podnik, následně je provedena finanční a strategická analýza s cílem zhodnocení finančního zdraví a posouzení celkové perspektivy podniku do budoucna. Informace z těchto analýz jsou využity při prognóze generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu s následným oceněním. K ocenění je vzhledem k perspektivnosti podniku využita výnosová metoda DCF equity. Jako podpůrný nástroj je použito ocenění tržním porovnáním v rámci metody srovnatelných transakcí.
Keywords: finanční analýza; strategická analýza; tržní hodnota podniku; tržní porovnání; generátory hodnoty; Diskontované peněžní toky; sekundární vzdělávání; soukromé školství; finanční plán; metoda DCF equity
Thesis title: Valuation of the company Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s
Author: Šťastný, Vojtěch
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Maříková, Pavla
Opponents: Hanzal, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the master thesis named Valuation of the company Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. is to estimate market value of the company as at the date of August 31, 2015. The common valuation methods are used in the process of determination of the value. At first, the company is being shortly introduced, which is followed by a strategic and a financial analysis in order to examine the companys financial soundness and assess the perspective of the companys future. The conclusions of the analysis are used for value drivers prognosis and financial plan elaboration, which is followed by valuation of the company. Taking into account the good prospects of the company I choose the DCF equity method to determine its value. The comparable transactions method is used as a supplemental valuation method.
Keywords: private education; financial analysis; strategic analysis; market value of the company; market comparison; DCF equity method; financial plan; secondary education ; Discounted free cash flow; value drivers

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 10. 2016
Date of submission: 2. 5. 2017
Date of defense: 5. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59460/podrobnosti

Files for download

    Last update: