Rezidential suburbanization and its impact on municipality Zdiby

Thesis title: Rezidenční suburbanizace a její dopady na obec Zdiby
Author: Poživilová, Michaela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Silovská, Hana
Opponents: Kolaříková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje fenoménu suburbanizace a jejímu dopadu na zázemí velkých měst. Konkrétně byl pro tuto práci použit příklad suburbanizace v obci Zdiby (okres Praha-východ), která leží v těsné blízkosti hlavního města. Suburbanizace se v České republice silněji projevila v 90. letech a stále přetrvává, zejména pak v zázemí Prahy. Cílem této práce je zhodnotit dopad rezidenční suburbanizace na obec Zdiby na základě teoretických poznatků. Důsledky suburbanizace jsou posuzovány zejména v oblasti ekonomické, demografické, sociální a politické, jež jsou zjišťovány metodou rešerše, analýzou dostupných dat a dotazníkovým šetřením provedeným mezi obyvateli obce.
Keywords: Zdiby; výstavba; zázemí; Středočeský kraj; Suburbanizace; obec
Thesis title: Rezidential suburbanization and its impact on municipality Zdiby
Author: Poživilová, Michaela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Silovská, Hana
Opponents: Kolaříková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with suburbanization phenomenon and its influence on hinterlands of big cities. Specifically, an example of suburanization in Zdiby (Prague-East region) was used for this thesis, due to its closeness to the Capital city. Suburbanization in Czech Republic is known mainly from 90's and it still persists till nowadays, especially in hinterlands of Prague. Therefore, the goal of this thesis is to evaluate an impact of residential suburbanization in Zdiby, based on theoretical knowledge. Consequences are assessed in economic, demographic, social and political area, which are detected by the search method, analysis of available data and survey among inhabitants.
Keywords: Zdiby; Suburbanization; hinterland; Stredocesky region; municipality; development

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2016
Date of submission: 31. 5. 2016
Date of defense: 7. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55947/podrobnosti

Files for download

    Last update: