Rezidenční suburbanizace a její dopady na obec Zdiby

Název práce: Rezidenční suburbanizace a její dopady na obec Zdiby
Autor(ka) práce: Poživilová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Silovská, Hana
Oponenti práce: Kolaříková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje fenoménu suburbanizace a jejímu dopadu na zázemí velkých měst. Konkrétně byl pro tuto práci použit příklad suburbanizace v obci Zdiby (okres Praha-východ), která leží v těsné blízkosti hlavního města. Suburbanizace se v České republice silněji projevila v 90. letech a stále přetrvává, zejména pak v zázemí Prahy. Cílem této práce je zhodnotit dopad rezidenční suburbanizace na obec Zdiby na základě teoretických poznatků. Důsledky suburbanizace jsou posuzovány zejména v oblasti ekonomické, demografické, sociální a politické, jež jsou zjišťovány metodou rešerše, analýzou dostupných dat a dotazníkovým šetřením provedeným mezi obyvateli obce.
Klíčová slova: Zdiby; výstavba; zázemí; Středočeský kraj; Suburbanizace; obec
Název práce: Rezidential suburbanization and its impact on municipality Zdiby
Autor(ka) práce: Poživilová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Silovská, Hana
Oponenti práce: Kolaříková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with suburbanization phenomenon and its influence on hinterlands of big cities. Specifically, an example of suburanization in Zdiby (Prague-East region) was used for this thesis, due to its closeness to the Capital city. Suburbanization in Czech Republic is known mainly from 90's and it still persists till nowadays, especially in hinterlands of Prague. Therefore, the goal of this thesis is to evaluate an impact of residential suburbanization in Zdiby, based on theoretical knowledge. Consequences are assessed in economic, demographic, social and political area, which are detected by the search method, analysis of available data and survey among inhabitants.
Klíčová slova: Zdiby; Suburbanization; hinterland; Stredocesky region; municipality; development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55947/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: