Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds

Thesis title: Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Author: Juhászová, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: English
Abstract:
This thesis deals with statistical arbitrage as a strategy applied in algorithmic trading of US Treasury bonds in the selected timeframe from 1980 until 2017. Our aim is to prove that a specific event on the treasury market, namely reopening of the bonds, constitutes an arbitrage opportunity that enables the investor to systematically yield extraordinary profits on the market. This thesis includes a theoretical introduction to algorithmic trading and statistical arbitrage. Based on this introduction we formulate hypotheses, which are then tested in the application part by constructing an algorithm that simulates a trading strategy on historical data. Comparing three strategies we determined that this strategy is meaningful, or performs better than a random walk and that it is profitable.
Keywords: Treasury bonds; statistical arbitrage; algorithmic trading
Thesis title: Statistická arbitráž při algoritmickém obchodování amerických dluhopisů
Author: Juhászová, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zabývá specifickou strategií statistické arbitráže při algoritmickém obchodování amerických státních dluhopisů ve zvoleném období mezi roky 1980 až 2017. Cílem této práce je dokázat, že při události, která je výjimečná pro americké dluhopisy, přesněji znovu otevření emise dochází ke vzniku arbitrážní příležitosti, která umožňuje investorovi systematicky realizovat zisk na trhu se státními dluhopisy. Tato závěrečná práce obsahuje teoretický úvod do problematiky algoritmického obchodování a statistické arbitráže. Na základě těchto poznatků formulujeme hypotézy, které testujeme v aplikační části prostřednictvím simulace algoritmu obchodujícího na historických datech. Srovnáním těchto strategií konstatujeme, že tato strategie je smysluplná, je výnosnější nežli náhodné obchodování a umožňuje investorovi realizovat dodatečný zisk.
Keywords: statistická arbitráž; státní dluhopisy; algoritmické obchodování

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2016
Date of submission: 31. 8. 2016
Date of defense: 12. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56978/podrobnosti

Files for download

    Last update: