Statistická arbitráž při algoritmickém obchodování amerických dluhopisů

Název práce: Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Autor(ka) práce: Juhászová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with statistical arbitrage as a strategy applied in algorithmic trading of US Treasury bonds in the selected timeframe from 1980 until 2017. Our aim is to prove that a specific event on the treasury market, namely reopening of the bonds, constitutes an arbitrage opportunity that enables the investor to systematically yield extraordinary profits on the market. This thesis includes a theoretical introduction to algorithmic trading and statistical arbitrage. Based on this introduction we formulate hypotheses, which are then tested in the application part by constructing an algorithm that simulates a trading strategy on historical data. Comparing three strategies we determined that this strategy is meaningful, or performs better than a random walk and that it is profitable.
Klíčová slova: Treasury bonds; statistical arbitrage; algorithmic trading
Název práce: Statistická arbitráž při algoritmickém obchodování amerických dluhopisů
Autor(ka) práce: Juhászová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá specifickou strategií statistické arbitráže při algoritmickém obchodování amerických státních dluhopisů ve zvoleném období mezi roky 1980 až 2017. Cílem této práce je dokázat, že při události, která je výjimečná pro americké dluhopisy, přesněji znovu otevření emise dochází ke vzniku arbitrážní příležitosti, která umožňuje investorovi systematicky realizovat zisk na trhu se státními dluhopisy. Tato závěrečná práce obsahuje teoretický úvod do problematiky algoritmického obchodování a statistické arbitráže. Na základě těchto poznatků formulujeme hypotézy, které testujeme v aplikační části prostřednictvím simulace algoritmu obchodujícího na historických datech. Srovnáním těchto strategií konstatujeme, že tato strategie je smysluplná, je výnosnější nežli náhodné obchodování a umožňuje investorovi realizovat dodatečný zisk.
Klíčová slova: statistická arbitráž; státní dluhopisy; algoritmické obchodování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2016
Datum podání práce: 31. 8. 2016
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56978/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: