Analysis of life insurance market in Czech republic

Thesis title: Analýza trhu životního pojištění v ČR
Author: Provazník, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Fleischmann, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývám analýzou trhu životní pojištění v České republice, který bude zkoumán z několika úhlů pohledu. Nejprve se soustředím na historický vývoj Českého pojistného trhu, který byl velmi specifický a vedl až k podobě trhu v jaké je možné jej pozorovat v současné době. Následuje analýza jednotlivých druhů produktů, které je možné v rámci životního pojištění sjednat. V hlavní části práce se věnuji analýze samotného pojistného trhu za pomoci vybraných ukazatelů, díky kterým je možné lépe pochopit aktuální trendy na Českém pojistném trhu. V této části práce také dochází ke srovnání v rámci pojistných trhů Evropské Unie. V závěru práce se zabývám analýzou cen konkrétních produktů životního pojištění u vybraných pojišťoven působících na Českém pojistném trhu.
Keywords: pojistný trh; životní pojištění; produkt životního pojištění; cena produktu; pojišťovna; riziko
Thesis title: Analysis of life insurance market in Czech republic
Author: Provazník, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Fleischmann, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
In this bachelor's thesis I analyze life insurance market in the Czech Republic, which will be examined from several points of view. In the beggining I focus on historical development of Czech insurance market, which was very specific and led to the shape of the market as we know it nowadays. This is followed by analysis of individual life insurance products, that are available. In the main part of the thesis I focus on the analysis of the insurance market itself through chosen indicators, that make it possible to better understand actual trends on Czech insurance market. In this part of my thesis I also compare Czech insurance market to the insurance markets in European Union. In the end of my thesis I analyze prices of individual life insurance products in chosen insurance companies operating on the Czech insurance market.
Keywords: risk; life insurance product; insurance market; life insurance; product price; insurance company

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 12. 2016
Date of submission: 1. 6. 2017
Date of defense: 14. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59875/podrobnosti

Files for download

    Last update: