Analýza trhu životního pojištění v ČR

Název práce: Analýza trhu životního pojištění v ČR
Autor(ka) práce: Provazník, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této bakalářské práci se zabývám analýzou trhu životní pojištění v České republice, který bude zkoumán z několika úhlů pohledu. Nejprve se soustředím na historický vývoj Českého pojistného trhu, který byl velmi specifický a vedl až k podobě trhu v jaké je možné jej pozorovat v současné době. Následuje analýza jednotlivých druhů produktů, které je možné v rámci životního pojištění sjednat. V hlavní části práce se věnuji analýze samotného pojistného trhu za pomoci vybraných ukazatelů, díky kterým je možné lépe pochopit aktuální trendy na Českém pojistném trhu. V této části práce také dochází ke srovnání v rámci pojistných trhů Evropské Unie. V závěru práce se zabývám analýzou cen konkrétních produktů životního pojištění u vybraných pojišťoven působících na Českém pojistném trhu.
Klíčová slova: pojistný trh; životní pojištění; produkt životního pojištění; cena produktu; pojišťovna; riziko
Název práce: Analysis of life insurance market in Czech republic
Autor(ka) práce: Provazník, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this bachelor's thesis I analyze life insurance market in the Czech Republic, which will be examined from several points of view. In the beggining I focus on historical development of Czech insurance market, which was very specific and led to the shape of the market as we know it nowadays. This is followed by analysis of individual life insurance products, that are available. In the main part of the thesis I focus on the analysis of the insurance market itself through chosen indicators, that make it possible to better understand actual trends on Czech insurance market. In this part of my thesis I also compare Czech insurance market to the insurance markets in European Union. In the end of my thesis I analyze prices of individual life insurance products in chosen insurance companies operating on the Czech insurance market.
Klíčová slova: risk; life insurance product; insurance market; life insurance; product price; insurance company

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59875/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: