Grant and Subsidy Programs in Selected City (Sušice)

Thesis title: Grantové a příspěvkové programy ve vybraném městě (Sušici)
Author: Kříž, Čestmír
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Maaytová, Alena
Opponents: Gajdošová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Obsahem této bakalářské práce je představení grantových a příspěvkových programů v Sušici a porovnání těchto programů s dotačními programy v jiných městech. Hlavním cílem této práce je analyzovat objem a strukturu přidělených grantů a příspěvků v Sušici v letech 2007-2016. První kapitola je teoretická a zabývá se dotacemi, granty a způsoby financování sportu a kultury v České republice. Druhá část je věnována Grantovému programu města Sušice na podporu kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Ve třetí kapitole se práce věnuje dotačním programům na podporu pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních a kulturních organizacích. Poslední kapitola se zabývá komparací dotačních programů v Sušici, Domažlicích a Prachaticích. K dosažení závěrů byla použita základní statistická analýza ze sběru sekundárních dat.
Keywords: Domažlice; Kultura; Sport; Prachatice; Grant; Dotace; Sušice
Thesis title: Grant and Subsidy Programs in Selected City (Sušice)
Author: Kříž, Čestmír
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Maaytová, Alena
Opponents: Gajdošová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
The content of this thesis is introduction of grant and subsidy programs in Sušice and comparison these programs with subsidy programs in other cities. The main objective of this thesis is to analyse volume and structure allocated grants and subsidies in Sušice in the years 2007-2016. The first chapter is theoretical and deals with subsidies, grants and way of financing sport and culture in the Czech Republic. The second part is devoted to the Grant program of the town Sušice in support of culture, sport, leisure and education. In the third chapter the thesis is devoted subsidy programs to support regular activities of children and youth in sports and cultural organizations. The last chapter deals with the comparison of subsidies programs in Sušice, Domažlice and Prachatice. A basic statistical analysis from the collection of secondary data was used to conclude the results.
Keywords: Grant; Culture; Sport; Subsidy

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 7. 2016
Date of submission: 3. 1. 2017
Date of defense: 22. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58177/podrobnosti

Files for download

    Last update: