Analysis of business liability insurance on Czech insurance market

Thesis title: Analýza pojištění odpovědnosti za škody podnikatelů na českém pojistném trhu
Author: Vodrážka, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Fleischmann, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou českého trhu s pojištěním odpovědnosti podnikatelů, s využitím nadefinovaného klienta připravuje návrhy pojištění a provádí rozbor naplnění požadavků prostřednictvím kontroly pojistných podmínek. Dále práce porovnává informace požadované jednotlivými pojišťovnami pro tvorbu kalkulace pojištění a analyzuje faktory, na základě kterých se klient rozhoduje mezi navrženými pojištěními. V průběhu je mapována činnost pojišťovacího zprostředkovatele, jehož aktivita odpovídá jednotlivým úkonům provedeným v práci.
Keywords: analýza pojistných podmínek; kalkulace pojistného; český pojistný trh; pojištění odpovědnosti; pojištění podnikatelů; pojišťovací zprostředkovatel
Thesis title: Analysis of business liability insurance on Czech insurance market
Author: Vodrážka, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Fleischmann, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
This Master's thesis deals with analysis of the Czech business liability insurance market, while using a predefined client for preparation of insurance proposals. It then performs an analysis of fulfilling the requirements through control of insurance terms and conditions. Furthermore, the thesis compares the information required by individual insurance companies for the insurance calculations and examines the factors on which the client decides among the proposed insurances. In the course of the thesis is mapped the work of insurance broker, whose activity corresponds to the individual tasks performed by the thesis.
Keywords: insurance terms and conditions analysis; calculation of premiums; Czech insurance market; liability insurance; business insurance; insurance broker

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 9. 2016
Date of submission: 1. 6. 2017
Date of defense: 22. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58814/podrobnosti

Files for download

    Last update: