Analýza pojištění odpovědnosti za škody podnikatelů na českém pojistném trhu

Název práce: Analýza pojištění odpovědnosti za škody podnikatelů na českém pojistném trhu
Autor(ka) práce: Vodrážka, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou českého trhu s pojištěním odpovědnosti podnikatelů, s využitím nadefinovaného klienta připravuje návrhy pojištění a provádí rozbor naplnění požadavků prostřednictvím kontroly pojistných podmínek. Dále práce porovnává informace požadované jednotlivými pojišťovnami pro tvorbu kalkulace pojištění a analyzuje faktory, na základě kterých se klient rozhoduje mezi navrženými pojištěními. V průběhu je mapována činnost pojišťovacího zprostředkovatele, jehož aktivita odpovídá jednotlivým úkonům provedeným v práci.
Klíčová slova: analýza pojistných podmínek; kalkulace pojistného; český pojistný trh; pojištění odpovědnosti; pojištění podnikatelů; pojišťovací zprostředkovatel
Název práce: Analysis of business liability insurance on Czech insurance market
Autor(ka) práce: Vodrážka, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master's thesis deals with analysis of the Czech business liability insurance market, while using a predefined client for preparation of insurance proposals. It then performs an analysis of fulfilling the requirements through control of insurance terms and conditions. Furthermore, the thesis compares the information required by individual insurance companies for the insurance calculations and examines the factors on which the client decides among the proposed insurances. In the course of the thesis is mapped the work of insurance broker, whose activity corresponds to the individual tasks performed by the thesis.
Klíčová slova: insurance terms and conditions analysis; calculation of premiums; Czech insurance market; liability insurance; business insurance; insurance broker

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58814/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: