How the Payment Model Influences the Waste Number and Structure

Thesis title: Vliv způsobu zpoplatnění komunálního odpadu na jeho objem a strukturu
Author: Šubrtová, Karolína
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavel, Jan
Opponents: Tománková, Ivana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda existuje souvislost mezi způsobem, který obce využívají ke zpoplatnění služeb odpadového hospodářství a množstvím komunálního a separovaného odpadu, vyprodukovaným v jednotlivých obcích. V práci je uvedeno srovnání, zdali je rozdíl co do produkce odpadu, mezi obcemi, využívajícími paušální poplatek dle zákona č.565/1990 Sb. a variabilní poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb. Analýza byla provedena na vzorku 22 obcí na základě dostupných dat z roku 2015. Pro stanovení možné závislosti byly stanoveny 3 hypotézy. První hypotéza předpokládá, že při využití paušálního poplatku bude množství vyprodukovaného komunálního odpadu vyšší, než při využití poplatku variabilního. Druhá předpokládá, že pokud obec využije variabilní poplatek, budou obyvatelé více motivováni třídit odpad, a proto bude v takových obcích větší množství separovaného odpadu. Třetí hypotéza zkoumá podíl vytříděných složek odpadu na celkovém množstvím odpadu v dané obci.
Keywords: odpad; Česká republika; poplatek
Thesis title: How the Payment Model Influences the Waste Number and Structure
Author: Šubrtová, Karolína
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavel, Jan
Opponents: Tománková, Ivana
Thesis language: Česky
Abstract:
The purpose of this work is to evaluate a potential relation between the number of communal and separated waste produced by municipalities in the Czech Republic and related pricing method. I am trying to demonstrate that municipalities using fixed charges, which is still the dominant pricing method in the Czech Republic, produce more communal and less separated waste than municipalities using the variable charges. The survey consists data from 22 municipalities in 2015. There are three hypothesis for verification. The first one is based on fact that if municipality use fix charging than the number of communal waste would be higher than if they use variable charging. The second one suggest if municipality use variable charging, the habitants will be more motivated to separate waste and the total number of separated waste would be bigger. The last one is comparing the total number of separated waste with total waste produced.
Keywords: waste; Czech Republic; charges

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 10. 2016
Date of submission: 30. 6. 2017
Date of defense: 22. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59395/podrobnosti

Files for download

    Last update: