Communication Strategy of a Selected Company in A-Class Event Market

Thesis title: Communication Strategy of a Selected Company in A-Class Event Market
Author: Sikorenko, Ekaterina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Halík, Jaroslav
Opponents: Štěrbová, Ludmila
Thesis language: English
Abstract:
This Master Thesis focuses on the communication strategy of a selected company that operating in A-class Event Market in Europe. The thesis brings theoretical and practical analysis and recommends the set of improvements how to make communication strategy more effective. At the beginning of the text theoretical aspects of communication strategy are presented. The following chapters describe its application in practice on the example of the Company A s.r.o.. The evaluation of all aspects of communication plan such as communication goals and objectives, target audience, communication mix, major communication channels, implementation budget and timeline is elaborated. The last part brings practical suggestions to be implemented by the company.
Keywords: Communication Strategy; Event Industry ; Branding ; Europe
Thesis title: Komunikační strategie vybrané společnosti na trhu událostí třídy A v Evropě
Author: Sikorenko, Ekaterina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Halík, Jaroslav
Opponents: Štěrbová, Ludmila
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na komunikační strategii vybrané společnosti působící na trhu s událostmi třídy A v Evropě. Práce přináší teoretickou a praktickou analýzu s doporučením, jak zlepšit a zefektivnit komunikační strategii. Na začátku textu jsou prezentovány teoretické aspekty komunikační strategie. Následující kapitoly popisují její aplikaci v praxi na zvolené společnosti. Vyhodnocují veškeré aspekty komunikačního plánu, jako jsou komunikační cíle, cílové audience, komunikační mix, hlavní komunikační kanály, realizační rozpočet a časový plán. Poslední část přináší praktické návrhy vhodné pro implementaci společností.
Keywords: Komunikační strategie ; Event Industry ; Branding; Evropa

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 6. 2016
Date of submission: 28. 4. 2017
Date of defense: 15. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57869/podrobnosti

Files for download

    Last update: