Komunikační strategie vybrané společnosti na trhu událostí třídy A v Evropě

Název práce: Communication Strategy of a Selected Company in A-Class Event Market
Autor(ka) práce: Sikorenko, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master Thesis focuses on the communication strategy of a selected company that operating in A-class Event Market in Europe. The thesis brings theoretical and practical analysis and recommends the set of improvements how to make communication strategy more effective. At the beginning of the text theoretical aspects of communication strategy are presented. The following chapters describe its application in practice on the example of the Company A s.r.o.. The evaluation of all aspects of communication plan such as communication goals and objectives, target audience, communication mix, major communication channels, implementation budget and timeline is elaborated. The last part brings practical suggestions to be implemented by the company.
Klíčová slova: Communication Strategy; Event Industry ; Branding ; Europe
Název práce: Komunikační strategie vybrané společnosti na trhu událostí třídy A v Evropě
Autor(ka) práce: Sikorenko, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na komunikační strategii vybrané společnosti působící na trhu s událostmi třídy A v Evropě. Práce přináší teoretickou a praktickou analýzu s doporučením, jak zlepšit a zefektivnit komunikační strategii. Na začátku textu jsou prezentovány teoretické aspekty komunikační strategie. Následující kapitoly popisují její aplikaci v praxi na zvolené společnosti. Vyhodnocují veškeré aspekty komunikačního plánu, jako jsou komunikační cíle, cílové audience, komunikační mix, hlavní komunikační kanály, realizační rozpočet a časový plán. Poslední část přináší praktické návrhy vhodné pro implementaci společností.
Klíčová slova: Komunikační strategie ; Event Industry ; Branding; Evropa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 15. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57869/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: