The Model of Product of Sustainable Tourism

Thesis title: Model produktu udržitelného cestovního ruchu
Author: Bártová, Lucie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Luštický, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout model produktu udržitelného cestovního ruchu. Model je zaměřený na moderní produkty domácího cestovního ruchu, které splňují potřebné náležitosti z hlediska udržitelného rozvoje i aktuálních trendů v nabídce služeb cestovního ruchu i trendů v poptávce. K naplnění cíle jsou analyzovány produkty Církevní památky Kutné Hory, Moravské vinařské stezky a Sezóna na Lipně nikdy nekončí z hlediska principů udržitelného cestovního ruchu. Analýza je provedená prostřednictvím kvalitativní komparativní analýzy. Pomocí indukce jsou identifikována pravidla, která platí pro všechny zkoumané produkty. Na základě zjištěných poznatků jsem vytvořila model produktu udržitelného cestovního ruchu.
Keywords: udržitelný cestovní ruch; Sezóna na Lipně nikdy nekončí; Církevní památky Kutná Hora; Moravské vinařské stezky; produkt cestovního ruchu
Thesis title: The Model of Product of Sustainable Tourism
Author: Bártová, Lucie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Luštický, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis aims to design model of product of sustainable tourism. Tho model is focused on modern domestic tourism products, that meet necessary requierements in terms of sustainable development and current trends in the offer of tourism services and trends in demand. The products Religious Monuments of Kutná Hora, Moravian Wine Trails and Lipno Season Never Ends are analysed to fulfil the aim in terms of principles of sustainable tourism. Analysis is accomplished by qualitative comparative analysis. The rules, that apply to all researched products are identified by means of induction. I created the model of product of sustainable tourism based on discovered findings.
Keywords: Religious Monuments of Kutná Hora; Moravian Wine Trails; tourism product; sustainable tourism; Lipno Season Never Ends

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 3. 2016
Date of submission: 30. 6. 2017
Date of defense: 13. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56686/podrobnosti

Files for download

    Last update: