The Use of Marketing Minimalism in Marketing Management Firm

Thesis title: The Use of Marketing Minimalism in Marketing Management Firm
Author: Strejčková, Věra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hesková, Marie
Opponents: Harantová, Monika
Thesis language: English
Abstract:
The main aim of the diploma thesis The use of marketing minimalism in company management will determine the percentage of success of the reduction of the advertising costs of the product compared to the product existing with the application of low cost marketing communication, using marketing minimalism. The main objective of the thesis is concentrated on the practical part. The key task will be to analyze the marketing strategy of the existing product, to simplify in the context of marketing minimalism. A marketing strategy proposal will be developed using marketing minimalism in a limited liability company.
Keywords: marketing communication,; Innovation,; low cost marketing communication,; reduction costs; product,; marketing strategy,
Thesis title: Využití marketingového minimalismu v marketingovém managementu firmy
Author: Strejčková, Věra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hesková, Marie
Opponents: Harantová, Monika
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce Využití marketingového minimalismu v managementu firmy bude zjistit procento úspěšnosti snížení reklamních nákladů na produkt oproti produktu stávajícímu s uplatněním nízkonákladové marketingové komunikace, tj. s využitím marketingového minimalismu. Hlavní cíl práce je soustředěn do části praktické. Zásadním úkolem bude provedení analýzy marketingové strategie stávajícího produktu, navazovat bude zjednodušení v kontextu s marketingovým minimalismem. Bude vytvořen návrh marketingové strategie s využitím marketingového minimalismu ve společnosti s ručením omezeným.
Keywords: marketingová komunikace,; snížení nákladů; produkt,; marketingová strategie,; nízkonákladová marketingová komunikace,; Inovace,

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2016
Date of submission: 15. 4. 2017
Date of defense: 14. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59209/podrobnosti

Files for download

    Last update: