Norwegian model of UN Peacekeeping operations - model applicable in Africa?

Thesis title: Norský model mírových operací OSN – model aplikovatelný v Africe?
Author: Vavříková, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá definičním vymezením operací OSN na udržení míru. Dále zpracovává teorii konfliktu, křivku konfliktu a mírové nástroje řešení konfliktu. Další části práce se soustředí na vymezení charakteristik norského modelu a všeobecné povahy konfliktů v Africe. Poslední kapitola práce analyzuje tři konflikty (Somálsko, Sierra Leone a Súdán) v Africe, ve kterých se angažovala OSN operacemi na udržení míru. Následně jsou na tyto konflikty a operace aplikovány předpoklady norského modelu.
Keywords: UNMIS; UNAMSIL; UNOMSIL; UNOSOM; norský model; Somálsko; peacekeeping; Sierra Leone; Súdán; operace OSN na udržení míru
Thesis title: Norwegian model of UN Peacekeeping operations - model applicable in Africa?
Author: Vavříková, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
In the theoretical part defines the diploma thesis UN Peacekeeping operactions, conflict theory, conflict curve and peace methods of conflict management. Other part of the thesis concentrates on definition of the Norwegian model and general characteristics of the African conflicts. Last chapter of the thesis analysis three conflicts (Somalia, Sierra Leone and Sudan) in which UN participated via UN Peacekeeping operation. Afterwards the Norwegian model is applied to this conflicts and operations.
Keywords: UNMIS; UNAMSIL; noridc model; peacekeping; Sudan; Sierra Leone; UNOMSIL; Somalia; UN Peacekeeping operations; UNOSOM

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 9. 2016
Date of submission: 30. 6. 2017
Date of defense: 6. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58471/podrobnosti

Files for download

    Last update: