Norský model mírových operací OSN – model aplikovatelný v Africe?

Název práce: Norský model mírových operací OSN – model aplikovatelný v Africe?
Autor(ka) práce: Vavříková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá definičním vymezením operací OSN na udržení míru. Dále zpracovává teorii konfliktu, křivku konfliktu a mírové nástroje řešení konfliktu. Další části práce se soustředí na vymezení charakteristik norského modelu a všeobecné povahy konfliktů v Africe. Poslední kapitola práce analyzuje tři konflikty (Somálsko, Sierra Leone a Súdán) v Africe, ve kterých se angažovala OSN operacemi na udržení míru. Následně jsou na tyto konflikty a operace aplikovány předpoklady norského modelu.
Klíčová slova: UNMIS; UNAMSIL; UNOMSIL; UNOSOM; norský model; Somálsko; peacekeeping; Sierra Leone; Súdán; operace OSN na udržení míru
Název práce: Norwegian model of UN Peacekeeping operations - model applicable in Africa?
Autor(ka) práce: Vavříková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the theoretical part defines the diploma thesis UN Peacekeeping operactions, conflict theory, conflict curve and peace methods of conflict management. Other part of the thesis concentrates on definition of the Norwegian model and general characteristics of the African conflicts. Last chapter of the thesis analysis three conflicts (Somalia, Sierra Leone and Sudan) in which UN participated via UN Peacekeeping operation. Afterwards the Norwegian model is applied to this conflicts and operations.
Klíčová slova: UNMIS; UNAMSIL; noridc model; peacekeping; Sudan; Sierra Leone; UNOMSIL; Somalia; UN Peacekeeping operations; UNOSOM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 6. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58471/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: