E-commerce Strategy and Online Marketing of Ellex Company

Thesis title: E-commerce Strategy and Online Marketing of Ellex Company
Author: Dolanská, Barbora
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
Internet as a strong and fast evolving medium provides a wide range of opportunities for businessmen to conduct online marketing activities or sell their products or services. As the interaction among sellers and purchasers is indirect in online world, it is necessary to be able to evaluate the effectiveness and success of online business activities. In case of any problems or shortages, it is crucial to be able to implement the required changes and inprovements. Widely used program for website analysis is called Google Analytics. It is important to understand the particular information provided by Google Analytics and use them properly to benefit the website performance.
Keywords: Google Analytics; Online marketing; E-shop performance; E-commerce; Advertising campaign
Thesis title: E-commerce Strategy and Online Marketing of Ellex Company
Author: Dolanská, Barbora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
Internet, silné a rychle se vyvíjející médium, nabízí širokou škálu příležitostí pro podnikatele k tomu, aby zde prováděli online marketingové aktivity nebo zde prodávali své produkty či služby. Vzhledem k tomu, že interakce mezi prodejci a odběrateli je v online světě nepřímá, je nutné, aby bylo možné vyhodnotit účinnost a úspěch online obchodních aktivit. V případě jakýchkoli problémů nebo nedostatků je nezbytné, aby bylo možné provádět požadované změny a zlepšení. Široce používaný program pro analýzu webových stránek se nazývá Google Analytics. Je důležité porozumět specifickým informacím, které poskytuje služba Google Analytics a správně je využívat k tomu, aby byly prospěšné pro fungování webových stránek.
Keywords: Online marketing; Fungování e-shopu; E-commerce; Reklamní kampaň; Google Analytics

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 5. 2016
Date of submission: 30. 6. 2017
Date of defense: 14. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57670/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: