E-commerce Strategy and Online Marketing of Ellex Company

Název práce: E-commerce Strategy and Online Marketing of Ellex Company
Autor(ka) práce: Dolanská, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Internet as a strong and fast evolving medium provides a wide range of opportunities for businessmen to conduct online marketing activities or sell their products or services. As the interaction among sellers and purchasers is indirect in online world, it is necessary to be able to evaluate the effectiveness and success of online business activities. In case of any problems or shortages, it is crucial to be able to implement the required changes and inprovements. Widely used program for website analysis is called Google Analytics. It is important to understand the particular information provided by Google Analytics and use them properly to benefit the website performance.
Klíčová slova: Google Analytics; Online marketing; E-shop performance; E-commerce; Advertising campaign
Název práce: E-commerce Strategy and Online Marketing of Ellex Company
Autor(ka) práce: Dolanská, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Internet, silné a rychle se vyvíjející médium, nabízí širokou škálu příležitostí pro podnikatele k tomu, aby zde prováděli online marketingové aktivity nebo zde prodávali své produkty či služby. Vzhledem k tomu, že interakce mezi prodejci a odběrateli je v online světě nepřímá, je nutné, aby bylo možné vyhodnotit účinnost a úspěch online obchodních aktivit. V případě jakýchkoli problémů nebo nedostatků je nezbytné, aby bylo možné provádět požadované změny a zlepšení. Široce používaný program pro analýzu webových stránek se nazývá Google Analytics. Je důležité porozumět specifickým informacím, které poskytuje služba Google Analytics a správně je využívat k tomu, aby byly prospěšné pro fungování webových stránek.
Klíčová slova: Online marketing; Fungování e-shopu; E-commerce; Reklamní kampaň; Google Analytics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 14. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57670/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: