E-commerce development study and future expectations in Albania

Thesis title: E-commerce development study and future expectations in Albania
Author: Buçpapaj, Etla
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavlíček, Antonín
Opponents: Böhmová, Lucie
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this master thesis is to analyze the local Albanian market of e-commerce and to determine the customer behavior of Albanians toward local e-commerce providers. Several studies have been conducted for developed countries. However, there is a research gap in the same studies regarding the developing countries. That is the reason why this thesis considers one of the smallest and on continues developing countries of Europe: Albania. In a fast growing globalized world where the internet is a leading engine, e-commerce is a must for businesses that want to compete and retain customers. Local businesses struggle every day to survive and to have profit in an economy which is globally oriented, and the movement of goods is easier than ever.A questionnaire was designed online using Google form and was distributed online via a social network as the target respondents are online customers. There were 300 relevant answers received from 19-25 March 2017.There is also included a case study in this thesis, analyzing one of the biggest local e-commerce providers in Albania which offers B2C and B2B sales. The results of the questionnaire and the case study show that the customer behavior is influenced by various factors: lack of trust, national culture, online shopping experience, exposure to the internet, infrastructure, family, marketing, etc.
Keywords: E-commerce; Online Sales; Albania; trust; local businesses; payment methods; development
Thesis title: E-commerce development study and future expectations in Albania
Author: Buçpapaj, Etla
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavlíček, Antonín
Opponents: Böhmová, Lucie
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza e-commerce trhu v Albánii a vymezení zákaznického chování Albánců k místním e-commerce poskytovatelům. Několik studií na podobné téma bylo provedeno v rámci rozvinutých států. Nicméně žádná studie se netýkala rozvíjejících se zemí. Z tohoto důvodu se tato práce zabývá jednou z nejmenších rozvíjejících se ekonomik v Evropě, kterou je Albánie. V dnešním globalizovaném světě, ve kterém figuruje internet jako hnací síla, je E-commerce nezbytnou součástí firem, které chtějí dosáhnout konkurenceschopnosti a udržení svých zákazníků. Místní firmy každý den zápasí o přežití a o dosažení profitability v ekonomice, která je globálně orientovaná a ve které je pohyb zboží snadnější než kdy dříve. Pro tuto práci byl zkonstruován online dotazník používající Google formu, který byl následně zaslán skrz sociální sítě. Jedná se tedy o cílování respondentů jakožto online zákazníků. V období od 19. do 25. března 2017 bylo obdrženo 300 relevantních odpovědí.V této diplomové práci je také zahrnutá případová studie, která se zabývá analýzou jednoho z největších poskytovatelů B2B a B2C obchodu. Výsledky dotazníkového šetření a případové studie ukazují, že chování zákazníků je ovlivněno několika faktory. Těmi jsou nedostatek důvěry, národní kultura, zkušenost s online nákupem, přístup k internetu, infrastruktura, rodina, marketing apod.
Keywords: E-commerce; Online nákupy; Albánie; důvěra; místní ekonomika; platební metody; rozvoj

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 5. 2016
Date of submission: 1. 4. 2017
Date of defense: 20. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57666/podrobnosti

Files for download

    Last update: