Analysis of opinions of visitors Třebíč region

Thesis title: Analýza názorů návštěvníků regionu Třebíčska
Author: Pešková, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Pavlů, Eliška
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou názorů návštěvníků regionu Třebíčska. Cílem práce je zjistit názory, zvoleného vzorku návštěvníků regionu Třebíčska, na využívání atraktivit a služeb cestovního ruchu v tomto regionu. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá definováním cestovního ruchu a pojmu návštěvník, metodami výzkumu názoru či spokojenosti návštěvníků, ale také jsou zde uvedeny atraktivity a služby v regionu Třebíčsko. Druhá část je zaměřena na praktickou aplikaci dané problematiky formou dotazníků.Základní metodika spočívá v osobním dotazování respondentů. Na základě analýzy zjištěných výsledků budou vyvozena vhodná doporučení pro místní organizace zabývající se cestovním ruchem, pro subjekty poskytující služby a subjekty vykonávající jejich správu.
Keywords: cestovní ruch; návštěvníci; spokojenost; Třebíčsko; region
Thesis title: Analysis of opinions of visitors Třebíč region
Author: Pešková, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Pavlů, Eliška
Thesis language: Česky
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of the visitor's opinion of the region of Třebíč. The aim of this thesis is to find out opinions, of the chosen sample of the respondents, on exploitation of the attractiveness and tourism services in this region. Thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the definition of tourism and the concept of visitor, with research methods of opinion and satisfaction of the visitors, but also with the attractiveness and services of the region of Třebíč. The second part focuses on the practical application of the issue through a questionnaire. The basic methodology is the personal interview with the respondent. On the basis of realized analysis will be formulated recommendations for local organisations or other subjects dealing with tourism, tourism services and its administration.
Keywords: tourism; visitors; region; satisfaction; Třebíč

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 4. 2016
Date of submission: 30. 6. 2017
Date of defense: 6. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57477/podrobnosti

Files for download

    Last update: