Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading

Thesis title: Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading
Author: Strnad, Vladimír
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Málek, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
This thesis gives an overview of measure of dependence used in Finance with the motivation of showing the shortcomings and advantages of different metrics and stress how crucial it is to capture the dependence properly given its use in constructing investment portfolios and risk management.In second part of the thesis we introduce the notion of cointegration, explain its implication and how it is being used in context of statistical arbitrage trading strategy. We then utilize cointegration relationship in constructing such strategy and testing its effectiveness in three different sectors of the stock market and showing the advantage of such strategy.
Keywords: measures of dependence; pair trading; quantitative trading
Thesis title: Použití korelačních a kointegračních vztahů v kvantitativním obchodování
Author: Strnad, Vladimír
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Málek, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce poskytuje přehled měr závislosti používaných v oblasti financí s motivací vyka- zovat nedostatky a výhody různých metrik a zdrurazňuje, jak druležité je správně zachytit závislost s ohledem na jeho využití při budování investičních portfolií a řízení rizik. V druhé části práce předkládáme pojem kointegrace, vysvětlujeme její dusledky, a jak se používá v kontextu obchodování se statistickou arbitráží. Následně využíváme kointegračního vztah při sestavování takové strategie a testování její účinnosti ve třech ruzných sektorech akciového trhu, které ukazují na výhodu takovéto strategie.
Keywords: kvantitativní obchodování; měření závislosti; Párové obchodování

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 5. 2015
Date of submission: 12. 12. 2016
Date of defense: 19. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52890/podrobnosti

Files for download

    Last update: