The Analysis of Profession of Insolvency Trustee

Thesis title: The Analysis of Profession of Insolvency Trustee
Author: Hlaváčková, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pauknerová, Daniela
Opponents: Půbalová, Kateřina
Thesis language: English
Abstract:
This master’s thesis provides a comprehensive overview of the profession of an insolvency trustee in the Czech Republic and of Czech insolvency trustees, as professionals. None of these areas has been examined and described before. This thesis is divided in two parts. The first is theoretical and describes the scientific approach of job analysis as well as legal regulation of the insolvency trustees in the Czech Republic. The second, practical part then contains the analysis of the profession in the form of an professiogram and analysis of the professionals in the form of a profile of typical trustee. The analyses are based on extensive primary research, during which all reachable insolvency trustees in the Czech Republic were addressed, as well as on primary data from public sources.
Keywords: Insolvency trustee; Job analysis; Insolvency law
Thesis title: Analýza profese insolvenčního správce
Author: Hlaváčková, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pauknerová, Daniela
Opponents: Půbalová, Kateřina
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce poskytuje komplexní přehled o profesi insolvenčního správce v České republice a českých insolvenčních správcích jako profesionálech. Žádná z těchto oblastí nebyla dříve zkoumána a popsána. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická a popisuje vědecký přístup k analýze pracovních pozic i právní úpravu insolvenčních správců v České republice. Druhá, praktická část pak obsahuje analýzu profese ve formě profesiogramu a analýzy profesionálů ve formě profilu typického správce. Analýzy vycházejí z rozsáhlého primárního výzkumu, během kterého byli osloveni všichni dosažitelní insolvenční správci v České republice, jakož i z primárních dat z veřejných zdrojů.
Keywords: Insolvenční správce; Profesiografie; Insolvenční právo

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 2. 2017
Date of submission: 15. 8. 2017
Date of defense: 14. 9. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60851/podrobnosti

Files for download

    Last update: